loader image

Projekt dla NGO

Dajemy Dzieciom Siłę

Projekt realizowany przez członków SKNK dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę skupiał się na poprawie wizerunku Fundacji w social mediach oraz zbudowaniu strategii w zakresie edukowania społeczeństwa na temat poprawnego reagowania na przemoc. W tym celu nasz zespół przeprowadził ogólnopolskie badanie, badające świadomość studentów na temat przemocy. Zespół badał również możliwości rozszerzenia działań Fundacji oraz zwiększenia jej zasięgów.

Zespół SKNK pomógł odświeżyć i ujednolicić profil Fundacji na Instagramie. Na podstawie wyników przeprowadzonego badania zaproponował kampanię zwiększającą świadomość reagowania na przemoc. Aby dodatkowo zwiększyć zasięgi Fundacji, opracował też programy angażujące harcerzy i studentów, którzy będą promować jej działania.

Zobacz także

Magazyn Opinii Pismo

Projekt SKNK dla Magazynu Opinii Pismo dotyczył wsparcia strategii rozwoju Pisma do 2025 roku, ze...

Hearty Foundation

Celem ponad półrocznej współpracy zespołu złożonego z członków SKNK z Zarządem oraz pracownikami...

NASZE DZIAŁANIA

Inne projekty NGO