loader image

Projekt dla NGO

Hearty Foundation

Celem ponad półrocznej współpracy zespołu złożonego z członków SKNK z Zarządem oraz pracownikami Hearty Foundation było zaproponowanie praktycznych rekomendacji oraz wskazanie płaszczyzn rozwoju w obszarze „Organizacja wewnętrzna funduszy oraz zarządzanie zespołami rozproszonymi w kontekście skalowania organizacji”.

Nasz zespół przeprowadził szereg rozmów konsultacyjnych z alumnami SKNK mającymi doświadczenie w pracy ze startupami lub innymi szybko rozwijającymi się organizacjami, czego efektem było stworzenie rozbudowanej bazy wiedzy przeznaczonej dla osób zajmujących stanowiska menedżerskie w Fundacji. W wyniki serii rozmów z przedstawicielami każdego szczebla zarządczego w Fundacji udało się również sporządzić schemat obecnej struktury organizacyjnej oraz zaproponować istotne usprawnienia w procesie komunikacji i delegowania zadań.

Zobacz także

Magazyn Opinii Pismo

Projekt SKNK dla Magazynu Opinii Pismo dotyczył wsparcia strategii rozwoju Pisma do 2025 roku, ze...

Dajemy Dzieciom Siłę

Projekt realizowany przez członków SKNK dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę skupiał się na poprawie...

NASZE DZIAŁANIA

Inne projekty NGO