loader image

Partner SKNK

Kearney

Kearney jest wiodącą firmą doradztwa strategicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie (posiadającą biura w ponad 40 krajach). Od 1926 roku jesteśmy zaufanymi doradcami dla największych organizacji na świecie, którym pomagamy w osiąganiu wymiernych efektów i zwiększaniu przewagi w najbardziej krytycznych obszarach. Na całym świecie zatrudniamy ponad 3500 pracowników mających bogate doświadczenia zawodowe i wywodzących się z najlepszych uczelni biznesowych, ekonomicznych, technologicznych czy prawniczych. Do zespołów klienckich dobieramy pracowników z całego Kearney, którzy posiadają umiejętności odpowiednie do danego projektu.

W pracy kierujemy się 5 głównymi wartościami, które łączą nas oraz sprawiają, że nasza kultura pracy (wykraczająca poza granice organizacyjne i geograficzne) wyróżnia nas na rynku. Są nimi:
– Ciekawość oraz dążenie do odkrywania nowych obszarów
– Szczodrość, aby głęboko troszczyć się o dobro innych
– Śmiałość do wyróżniania się i wychodzenia ze strefy komfortu
– Solidarność, aby być zwycięską drużyną, która wspiera się wzajemnie i dba o swoje dobro
– Pasja i wytrwałość, aby stawać się najlepszą wersją siebie

Współprace

Inni partnerzy

Chcesz zostać naszym partnerem?