Projekty biznesowe

Studenckie Koło Naukowe Konsultingu to przede wszystkim bardzo duży potencjał ludzki. W naszej organizacji nie ma osób przypadkowych. Wszyscy członkowie są zmobilizowani do działania, otwarci na nowe wyzwania, a największą motywacją dla kołowiczów jest możliwość rozwoju. Dzięki współpracy z wieloma, różnorodnymi firmami mamy okazję zdobywać bezcenne doświadczenie podczas projektów biznesowych, które stanowią dla nas bardzo istotny element działalności wewnętrznej. Firmy, które miały okazję z nami współpracować przekonały się o wysokich standardach członków Koła, a marka SKNK jest znana i doceniana przez pracodawców.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym portfolio biznesowym oraz nawiązania współpracy w postaci projektów, czy też udostępnienia ofert pracy lub praktyk.

Zadaniem członków teamu projektowego dla firmy Procter&Gamble było opracowanie strategii efektywnego zwiększenia sprzedaży produktu kategorii babycare w kanale e-commerce. Zespół we współpracy z pracownikiem firmy P&G w roli mentora przygotował sposoby na pozyskanie klientów sprzedaży online, rozszerzenie sieci dystrybucji oraz docelowe zwiększenie dochodu z uwzględnieniem najnowszych trendów rynkowych. Prezentacja członków Koła uwzględniała rekomendacje dla firmy i była zaprezentowana przez zarządem oraz pracownikami firmy.

Projekt biznesowy dla firmy Aviva polegał na zwerykifowaniu funkcjonalności potencjalnego narzędzia do obsługi działu IT Service Desk. Zadaniem zespołu było zamodelowanie prototypowego rozwiązania na próbnej wersji oprogramowania Jira Service Desk. Zespół przeanalizował oraz konfigurował oprogramowanie pod kątem podanych wymagań. Końcowy rezultat był prezentowany przed managerem działu Service Desk oraz innych działów IT. Dodatkowym atutem było przeprowadzenie projektu biznesowego metodą Agile.

Projekt biznesowy dla firmy Barański opierał się na restrukturyzacji poszczególnych działów w firmie ze szczególnym uwzględnieniem sieci dystrybucji. Do obowiązków zespołu projektowego należało przeprowadzenie analizy: rynku, konkurencji, struktury organizacyjnej oraz sieci dystrybucji. Na ich podstawie członkowie Koła stworzyli rekomendacje dla firmy oraz zaprezentowali je przed zarządem spółki.

Projekt biznesowy dla firmy Kontrolit polegał na opracowaniu strategii rozwoju nowego przedsiębiorstwa wchodzącego na rynek usług monitorowania flot samochodowych. Do obowiązków zespołu projektowego należało poznanie rynku i przeprowadzenie analizy konkurencji, przygotowanie strategii marketingowej na poziomie oferty, cen, komunikacji i kanałów sprzedaży, opracowanie algorytmów sprzedażowych dla handlowców, stworzenie prezentacji handlowej i instrukcji obsługi aplikacji.

Projekt biznesowy dla firmy KLS Partners polegał na opracowaniu strategii wejścia firmy z branży online-dating na trzy zagraniczne rynki – Włoch, Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych. W pierwszej fazie projektu do obowiązków zespołu należało zbadanie każdego z rynków, przeprowadzenie analizy konkurencji, znalezienie potencjalnych partnerów oraz finalnie przygotowanie strategii marketingowej dla każdego z nich. Druga faza projektu polecała na przygotowaniu strategi wejścia firmy na każdy z rynków docelowych. Do zadań zespołu należało opracowanie analizy cyklu życia usługi na danym rynku, wskazanie i opis nadchodzących trendów oraz sporządzenie rekomendacji produktu w zakresie jego funkcjonalności.

Celem projektu biznesowego dla Browaru Palatum było stworzenie strategii marketingowej nowo powstającego browaru rzemieślniczego z Warszawy. Do obowiązków zespołu projektowego należało przeprowadzenie analizy rynku oraz konkurencji, zebranie informacji dotyczących preferencji konsumentów poprzez ankiety w miejscach dystrybucji, przygotowanie koncepcji rozwoju na rynku w oparciu o marketing mix i zaprezentowanie jej w postaci prezentacji strategicznej przed właścicielem browaru.

Analiza rynku w jednym z sektorów związanych z branżą internetową. Finalnie zadaniem zespołu było przygotowanie rekomendacji na podstawie analizy (trendy, benchmarki, synergie) i zaprezentowanie ich przed osobami decydującymi w firmie.

Projekt biznesowy miał charakter Due Diligence.

1) Analiza konkurencji – sprawdzenie bezpośredniej konkurencji dla spółki, w jakich obszarach inne firmy maja przewagę konkurencyjną nad FerPay
2) Analiza uregulowań prawnych – research na temat zmian prawnych, jakie zajdą oraz rekomendacja, w którym kierunku powinna się rozwijać firma, aby jak najbardziej wykorzystać szansę wynikającą z liberalizacji przepisów
3) Analiza pod kątem technologicznym – przygotowanie strategii, jakie nowe rozwiązania technologiczne powinny być wykorzystane przez FerPay
.