loader image

PROJEKT SKNK

Consult it!

Consultit!, to projekt, którego celem jest przekazanie uczestnikom z najlepszych polskich uczelni wartości merytorycznej oraz praktycznej dotyczącej konsultingu oraz branży technologicznej.

Tematem przewodnim poprzednich edycji były SmartCity, Cybersecurity czy Bankowość. Celem projektu jest stworzenie spójnych części biznesowej i technologicznej, aby uczestnicy mieli szansę na rozwój w obydwu tych dziedzinach, np. poprzez warsztaty towarzyszące, zorganizowane przez naszych Partnerów.

Poprzez przygotowanie wieloetapowego konkursu, będącego centralnym punktem projektu, tworzymy naszym uczestnikom przestrzeń, w której mogą zaadresować i rozwiązać przedstawiony im problem występujący w realnym, biznesowym środowisku.

W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt drogą mailową pod adresem: zarzad@sknkonsultingu.pl.

Zobacz także

Warsaw ESG Summit

Warsaw ESG Summit to całkowicie nowy projekt SKN Konsultingu realizowany w formie jednodniowej...

PARTNERZY EDYCJI 2021/2022:

 

PATRONATY MEDIALNE:

NASZE DZIAŁANIA

Inne projekty