Spotkania wtorkowe

Każde spotkanie poświęcone jest jednemu prelegentowi, który odkrywa przed nami kulisy jego pracy, przedstawia swoją ścieżkę kariery i odpowiada na nasze pytania. Dzięki temu członkowie koła mają możliwość poznania przekroju branż, co może ułatwić nam wybranie swojej ścieżki kariery.