loader image

Czym są mierniki ESG?

10/03/2024

#Więcej_w_temacie:

Zgodnie z kultową już maksymą Peter’a Druckera, człowieka nazywanego ojcem
zarządzania, “What gets measured gets managed”. Do sukcesu każdego przedsięwzięcia
potrzebne są dobrej jakości mierniki, które można odpowiednio ściśle określić a ich zmiany
są faktycznie powiązane z tym, co chcemy zmierzyć.
Oprócz roli informacyjnej, jest jeszcze jedna niezmiernie ważna rola, którą odgrywają
mierniki. Dobrze dobrany miernik nie tylko informuje nas o stopniu w jakim zrealizowaliśmy
swoje założenia – wpływa on na sposób, w jaki patrzymy na wycinek rzeczywistości
związany ze swoją działalnością, Na przykład PKB (Produkt Krajowy Brutto) jest
wskaźnikiem który osiągnął kluczowy status w naszym społeczeństwie i jest niemal
niemożliwym mówić o danym państwie bez wspomnienia o jego PKB. Wskaźnik ten opisuje
zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne
czynniki produkcji na terenie danego państwa w określonej jednostce czasu (najczęściej w
ciągu roku). PKB per capita wykorzystywane jest jako pośrednia miara dobrobytu w
społeczeńśtwie, jednak takie podejście ma oczywiste wady. Jeśli kraj zostanie dotknięty
przez trzęsienie ziemi, to pieniądze wydane na odbudowę sprawią, że “na papierze” PKB
wzrośnie, a jednak jeśli zapytamy się osoby oraz rodziny osób dotkniętych katastrofą, ciężko
nam będzie dojść do tych samych wniosków. Oprócz tego, PKB nie uwzględnia czynników
takich jak długość tygodnia pracy, zanieczyszczenie środowiska, odsetek populacji cierpiący
z powodu chorób psychicznych, nierówność rozkładu dochodów, dostęp do edukacji, prawa
kobiet, dostęp do czystej wody, itd…
Wynalezienie alternatywnych miar ludzkiego dobrobytu okazało się kluczowym momentem.
Pozwoliły one na zwiększenie widoczności tych aspektów gospodarki które, choć do tej pory
ignorowane jako niemierzalne, są istotne dla obywateli przebywających w jej obrębie.
Złożyły one również potężne narzędzie w rękach tych, którzy walczą o dobre zmiany w
otoczeniu i społeczeństwie. Istnienie jasno określonych, uznanych alternatywnych miar
dobrobytu nadało dodatkowej wagi argumentom za zielonymi rozwiązaniami. Dodatkowo,
miary te pozwoliły inwestorom zarówno prywatnym jak i instytucjonalnym na podejmowanie
bardziej świadomych decyzji na temat tego, które firmy otrzymają ich środki. Świadomość,
że społeczeństwu zależy na tym aby firmy które wspiera byly prospołeczne, działały na
rzecz równości oraz rozwijały się w sposób zrównoważony, to potężny bodziec do działania
którego w długiej perspektywie żadna firma nie może zignorować. Od podjęcia
odpowiednich kroków w kierunku zrównoważonego rozwoju może zależeć przyszłość firmy.
Jak wyglądają jednak przykładowe mierniki ESG?

Environmental – metryki środowiskowe
● Zużycie wody,
● Zużycie energii
● Produkcja gazów cieplarnianych
Social – metryki społeczne

● Długość tygodnia pracy
● Rozmiar luki płacowej
● Różnorodność w miejscu pracy
Governance – metryki zarządzania
● Reprezentacja w zarządzie,
● Wysokość zarobków zarządu,
● Polityka antykorupcyjna.

Podane przykłady to dopiero początek metryk, jakie można wdrożyć w firmie aby polepszyć
jej wpływ na społeczeństwo oraz środowisko naturalne. Co więcej, firmy które mają lepsze
wskaźniki ESG radzą sobie lepiej!
Chcesz wiedzieć więcej o ESG i zrównoważonym rozwoju? Przyjdź na Warsaw ESG
Summit!

Kliknij w link: https://sknkonsultingu.pl/events/konferencja-warsaw-esg-summit-2024/

Przeczytaj także

Inne aktualnosci