Projekty dla NGO

Strona w budowie

Strona w budowie

Celem projektu pro bono dla Fundacji K.I.D.S. było stworzenie kompleksowej strategii budowania partnerstw Fundacji. Zadaniem zespołu było opracowanie rozwiązań służących identyfikacji i pozyskiwaniu nowych partnerów oraz podtrzymywaniu z nimi relacji. Zespół przygotował rekomendacje dla Fundacji oraz narzędzia ułatwiające ich wdrożenie.

Celem projektu pro bono dla Fundacji Rak’n’Roll była walidacja programów partnerskich w modelu casue related marketing i wskazanie potencjalnych kierunków nowych współprac dla głównego brandu Rak’n’Roll oraz dla subbrandów Daj Włos!, Boskie Matki, iPoRaku. Zadaniem zespołu było opracowanie rekomendacji potencjalnych partnerów oraz rozwiązań służących ich pozyskiwaniu. Zespół przygotował prezentację dla Fundacji oraz narzędzia ułatwiające ich wdrożenie.